Lidmaatschap Golfvereniging Golfhorst

Golfvereniging Golfhorst kent drie categorieën leden.

Heb je een lidmaatschap bij Golfbaan de Golfhorst, dan val je onder de categorie ‘leden’.
Ben je lid van een andere golfbaan en ook lid van de onze vereniging, dan val je onder de categorie ‘not-home course’.
Als registratielid ben je alleen lid van de vereniging, voor bijvoorbeeld je NGF lidmaatschap en handicap registratie.
In alle gevallen mag je meedoen met activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

Contributie vanaf 2024

Leden / Registratieleden / Groepsleden (collectief)

Eur
55
jaar
Inclusief NGF bijdrage 24,50
(Na 1 juli 27,50)

Leden, not-homecourse

Eur
39
jaar
Inclusief NGF bijdrage 6,00
(Na 1 juli 19,50)

Jeugdleden / Registratieleden jeugd

Eur
30
jaar
tot en met 21 jaar
Inclusief NGF bijdrage 10,00
(Na 1 juli 15,00)

Contributie-inning

Leden van Golfbaan de Golfhorst betalen het lidmaatschap gelijktijdig met de contributie voor Golfbaan de Golfhorst. Registratieleden ontvangen een factuur rechtstreeks vanuit de Golfvereniging.

Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient, uiterlijk één maand vóór het einde van het verenigingsjaar, schriftelijk of per email (secretariaat@golfvereniginggolfhorst.nl) te geschieden.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

LIDMAATSCHAP