Digitale- en papieren qualifyingkaarten

Op deze pagina staat beschreven hoe te handelen met digitale- en papieren qualifyingkaarten.

Het lopen van een digitale qualifyingkaart

Golfers kunnen met vrienden een qualifying ronde spelen die meetelt voor hun WHS-handicap. Dat geldt voor alle spelers, ook golfers met handicap 4,4 en lager.

Een speler moet voor aanvang van een ronde bepalen van welke kleur tee hij/zij gaat spelen. In de baanhandicaptabellen kan de speler zien hoeveel slagen hij/zij vanaf deze kleur tee krijgt met zijn/haar WHS-handicap. Op de scorekaart (E-Golf4U) en in de app GOLF.NL zien spelers op welke holes ze een bepaald aantal slagen mee krijgen.

Bij een qualifying ronde dient men volgens de golfregels te spelen en een golfer moet een qualifying ‘kaart’ (een qualifying ronde) van te voren online registreren of op de eerste tee laten weten dat hij/zij een qualifying ronde gaat spelen. Hierbij moet een speler ook aangeven hoeveel holes hij/zij wil gaan spelen. Een speler moet dus voor de ronde aan zijn/haar marker aangeven of hij/zij 9, 18 of bijvoorbeeld 12 holes gaat spelen (als hole 12 een ‘logisch eindpunt‘ is op de baan die gespeeld gaat worden). Waarom is dit nodig? De marker moet weten dat hij/zij de scores van de speler moet noteren vanaf de eerste hole tot de laatste hole die de golfer wil spelen.

Na afloop van de ronde dienen de resultaten digitaal te worden ingevoerd en moet de marker de score van de speler digitaal goedkeuren. Bij voorkeur gebeurt dit voor voor 24:00 uur ’s avonds, want dan kan de score meegenomen worden in de Playing Conditions Calculation (PCC).

Meteen na het invoeren van een qualifying score krijgt een speler te zien wat zijn/haar vermoedelijke nieuwe handicap is. “Vermoedelijke handicap”, want de handicap wordt mogelijk nog aangepast door de PCC. Pas de volgende ochtend, nadat de PCC is uitgevoerd, stelt het WHS de officiële nieuwe handicap van een speler vast.

In de meeste gevallen zal Stableford gespeeld worden. Voor handicapdoeleinden wordt de score van een speler omgezet in een dagresultaat. Je dagresultaat wordt toegevoegd aan de lijst met eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden. Dat getal wordt je nieuwe handicap.

Omdat het in het handicapsysteem gaat om dagresultaten, moet een speler voortaan altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen.

Het is belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Soms zal een slechte score niet gaan behoren tot de beste dagresultaten die de handicap bepalen, maar soms wel. En in dat geval levert een ronde met 30 Stableford-punten een veel beter dagresultaat op dan een ronde met 21 Stableford-punten.

Desgewenst kan een speler een papieren scorekaart inleveren. Indien men een papieren scorekaart inlevert, dient men deze voor controledoeleinden een jaar lang te bewaren.

Het verwerken van buitenlandse scores

Om een buitenlandse score in te voeren in de app GOLF.NL moet een speler in het hoofdscherm op “Golfen” klikken en vervolgens op “Nieuwe scorekaart”. Daarna moet onderin het scherm op:
“Buitenlandse baan? Maak hier je kaart aan” geklikt worden.

Er moet een aantal gegevens ingevoerd worden om de “Buitenlandse scorekaart” in te dienen. De datum, het land, de baan, de lus (indien nodig), aantal holes en de tee (bijvoorbeeld wit, rood, blauw etc.). De course rating (CR), slope rating (SR) en par. Deze gegevens staan in de handicaptabellen van de baan of op de clubwebsite. In de toekomst komen deze gegevens ook te staan in een wereldwijde database.

Bij een qualifying ronde moet “qualifying” op ja gezet worden en moet men een marker selecteren. Bij een buitenlandse score hoeft dit niet iemand te zijn met een account van de app GOLF.NL, alleen een naam volstaat. Tot slot moet het aantal Stableford-punten (STB) ingevoerd worden en moet de speler op ‘Indienen’ klikken.

Het lopen van een papieren qualifying kaart

Door een qualifying kaart (Q-kaart) te lopen, kun je proberen je handicap te verlagen. Loop je een qualifying-kaart, dan doe je dat met een marker. Een marker is een persoon die de score op de Qualifying kaart van de speler noteert en die zelf minimaal het Golfregelexamen heeft behaald.

Gebruik van het beeldscherm op de Golfhorst

Loop je op de Golfhorst dan noemt ons computerprogramma E-Golf4U de kaart een “Qualifying“ kaart. Speel je op een andere baan, dan is dat een “Vreemde” kaart. Je kunt zowel 9 als 18 holes lopen om je handicap aan te passen, je kunt echter maar één keer per dag een 9-holes kaart lopen.

De procedure via het beeldscherm in het clubhuis, bestaat uit vier stappen:

  1. E-Golf4U-sticker aanmaken op het beeldscherm;
  2. Score tijdens de ronde op de kaart noteren;
  3. Direct na de ronde score invoeren op het beeldscherm;
  4. Op de kaart de score vermelden en handtekeningen plaatsen door speler en marker.

De sticker wordt afgedrukt als je vóór de ronde inlogt op E-Golf4U en “Qualifying“ kaart kiest. Als je de baan hebt gelopen, voer je samen met de marker het resultaat van de ronde in. Na het inloggen kies je “score invoeren”. Vergeet niet het slotje “afmelden” te toetsen.

Nadat de totaalscore is ingevuld en jezelf en je marker de handtekening op de kaart hebben gezet, dien je deze ten minste 1 jaar zelf te bewaren.

De RHB-commissie kan, als daar aanleiding voor is, de kaart ter controle opvragen.

Een gedetailleerd stappenplan voor het invoeren in E-Golf4U tref je aan bij het beeldscherm.

Onder bepaalde voorwaarden kan men qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes.

Spelers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook qualifying ronden en wedstrijden spelen over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes. Er zijn zoals gezegd wel bepaalde voorwaarden verbonden aan het spelen van een qualifying ronde of een wedstrijd over 10 tot en met 17 holes.

  1. De speler kan niet verder spelen vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte.
  2. De speler eindigt zijn/haar ronde op een “logisch eindpunt”. Logisch eindpunt op Golfbaan de Golfhorst is bijvoorbeeld na hole 12. De speler meldt dit vóór aanvang van de ronde aan de marker.

De gedachte achter dit WHS-principe is als volgt. Als het vanwege (dreigend) onweer, intredende duisternis of ziekte niet lukt om een 18-holes ronde af te maken, dan is het zonde als de score op de wel gespeelde holes niet meegeteld kan worden voor de handicap van de speler.

Als een score wordt ingeleverd van een ronde over 9, 10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld en op de andere holes een netto par. (Een netto par is equivalent aan twee Stableford-punten.)

  • Als een score wordt ingeleverd over een ronde van 14, 15, 16 of 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde holes automatisch een netto par ingevuld worden.
  • Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt een score niet geaccepteerd voor handicapdoeleinden.
Andere binnenlandse baan

Als je op een andere baan dan de Golfhorst speelt, vraag dan een gele NGF-sticker en plak deze op de kaart. Deze sticker dient als bewijs dat de baan qualifying is. Heb je een Q-kaart gelopen op een baan, waar ook een E-Golf4U beeldscherm staat, dan kun je daar dezelfde procedure volgen als op de Golfhorst.

Het is echter ook mogelijk om de “vreemde” kaart op je computer thuis in te voeren via de site van de vereniging. Log in op E-Golf4U en kies “Vreemde kaart”. Natuurlijk kun je voor de invoer ook de Golf.nl-app met de digitale scorekaart gebruiken.

America, april 2021
De regel-, handicap- en baancommissie

DIGITALE EN PAPIEREN QUALIFYINGKAARTEN